BRAI²N

INTERDISCIPLINARY NEUROMODULATION

LEES MEER

SKULL BASE TEAM

SINT AUGUSTINUS WILRIJK

LEES MEER

NEURO-ONCOLOGIE

SAMENWERKINGEN VOOR BETERE PATIËNTENZORG

LEES MEER

DBS

DEEP BRAIN STIMULATION

LEES MEER

AMSU

ANTWERP MULTIDISCIPLINARY SPINE UNIT

LEES MEER

O-ARM

3D NEURONAVIGATIE MET UITERSTE PRECISIE

LEES MEER

Behandeling | Zenuwen

Nervus ulnaris beknelling

Nervus ulnaris beknelling

Het sulcus nervi ulnaris syndroom komt voort uit een beknelling of voortdurende irritatie van de elleboogzenuw (nervus ulnaris). Deze zenuw loopt in een groeve aan de binnenzijde van de elleboog naar de hand toe. Deze beknelling of irritatie kan ontstaan door :

  • repetitieve buig- en strekbewegingen van de arm
  • een té beweeglijke elleboogzenuw
  • beschadiging van de zenuw door een letsel
  • beknelling van de zenuw in de ellebooggroeve door een abnormale bindweefselband.

Klachten en symptomen

Wanneer de elleboogzenuw geïrriteerd of beklemd is, geeft dit pijn en tintelingen in de hand, de pink en de ringvinger (dit is het typische bezenuwingsgebied van de elleboogzenuw). Na een tijdje kan er zelfs gevoelsverlies of krachtsvermindering ontstaan. De klachten zijn voortdurend aanwezig en verergeren door bewegingen met de elleboog.

Behandeling

Wanneer de klachten niet voorbijgaan met eenvoudige maatregelen (vermijden van druk ter hoogte van de elleboog, medicatie, ...) of zelfs progressief verergeren, kan de elleboogzenuw operatief vrijgemaakt worden. Vooral wanneer de klachten niet voorbijgaan na 1,5 à 2 maanden, dient een ingreep overwogen te worden. Dit gebeurt tijdens een dagopname onder plaatselijke verdoving van de arm of onder narcose.

De chirurg maakt een incisie aan de binnenzijde van de elleboog. Soms is het voldoende om de zenuw vrij te maken uit de omliggende weefsels (ulnaris neurolyse). In meer ernstige gevallen moet de zenuw uit de ellebooggleuf worden vrijgemaakt en moet haar traject verplaatst worden naar de buigzijde van de arm (ulnaris transpositie). De ingreep duurt een half uur tot één uur. Enkele uren na de operatie mag de patiënt met een draagdoek en gewone pijnstillers naar huis.

Nervus Ulnaris transpositie