Behandelingen | Niet-invasieve neuromodulatie

TMS

TMS of Transcranial Magnetic Stimulation is een techniek waarbij d.m.v.een korte magneetpuls de werking van het gestimuleerde hersengebied tijdelijk kan worden beïnvloed.

Dit laat ons toe een specifieke hersenzone sneller of trager te doen werken. Het effect van een éénmalige TMS-stimulatie is zeer tijdelijk en duurt slechts enkele minuten.

Om een langdurig effect te bereiken worden meerdere stimulatiesessies uitgevoerd, dit wordt rTMS genoemd. Een TMS-sessie duurt ongeveer een 20-tal minuten waarbij sommige patiënten kortstondige (lichte) hoofd- en/of nekpijn kunnen ervaren.Studies naar de veiligheid van TMS hebben echter aangetoond dat er geen nadelige effecten zijn voor de gezondheid (Rossi e.a. 2009). Omwille van het luide karakter van de stimulatie wordt, zoals bij de MRI, gehoorsbescherming aangeraden.

TDCS

TDCS of Transcranial Direct Current Stimulation is een techniek waarbij d.m.v. een zwakke elektrische stroom (1-2mA) de gevoeligheid van hersencellen kan worden gemoduleerd. Dit houdt in dat de cellen sneller of minder snel zullen reageren op een prikkel.

Afhankelijk van de positie van de gebruikte elektroden kan een specifieke hersenzone worden beïnvloed. Deze techniek is totaal pijnloos en duurt 20 minuten.

Het effect van een éénmalige TDCS-stimulatie is tijdelijk en duurt maximaal 48 uur. Om een langdurig effect te bereiken worden meerdere stimulatiesessies uitgevoerd, dit wordt rTDCS genoemd.

TRNS

Bij TRNS of Transcranial Random Noise Stimulation wordt er  een elektrische ruis aangeboden waardoor de communicatie tussen functioneel verbonden hersengebieden wordt verstoord.

Afhankelijk van de positie van de gebruikte elektroden kunnen specifieke hersenzones worden beïnvloed.

Deze techniek is totaal pijnloos en duurt 20 minuten. Het effect van een éénmalige TRNS-stimulatie is tijdelijk en duurt maximaal 48 uur.
Om een langdurig effect te bereiken worden meerdere stimulatiesessies uitgevoerd, dit wordt rTRNS genoemd.

TENS

TENS of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulatie is een toepassing van elektrische stroom doorheen de huid, onder meer voor pijncontrole. Dit gebeurt door middel van een draagbaar toestel dat met de nodige instructies in bruikleen meegegeven wordt aan de patiënt voor gebruik thuis.