Behandelingen | invasieve neuromodulatie

De meest voorkomende invasieve behandelingen zijn:

Ruggenmergstimulatie (SCS)

Corticale neurostimulatie

Perifere neurostimulatie

Deep Brain stimulation (DBS)

Medicatiepomp ter behandeling van spasticiteit (Intrathecale GABA agonist therapie)

Corticale neurostimulatie

De cortex cerebri of hersenschors bestaat uit cellen welke informatie van over het hele lichaam en de omgeving ontvangen, verwerken en interpreteren.

Een corticale elektrode wordt op deze hersenschors geplaatst en kan lokaal de hersencellen elektrisch beïnvloeden.
Deze techniek wordt al met success toegepast ter bestrijding van fantoompijn.

Ook tinnitus kan met zo’n elektrode worden behandelt.
Voordat een corticale elektrode wordt geplaatst zal eerst uitgebreid worden getest of deze behandelingsvorm al dan niet zinvol is.

Perifere neurostimulatie

Ons hele lichaam is omgeven en doorweven met zenuwbanen. Sommige banen bevinden zich in de diepte, denk maar aan de bezenuwing van de darmen. Sommige zenuwbanen liggen aan de oppervlakte, denk maar aan de bezenuwing van de huid. Zij brengen informatie vanuit de ‘periferie' via het ruggemerg naar de hersenen. De hersenen geven op hun beurt opdrachten aan de perifere zenuwbanen om bv. spieren te laten samentrekken.

Het stimuleren van deze banen noemt men ‘perifere zenuwstimulatie’. Deze stimulatie kan zinvol zijn bij bestrijding van lokale pijn en heeft ook zijn nut bewezen als behandeling van hoofdpijn en migraine.

Lees meer over