AMSU

Veel patiënten hebben te kampen met problemen van de lage rug. Meestal zijn dit problemen van spieren of gewrichten en verbeteren deze klachten spontaan met een aantal dagen rust, medicatie en/of kinesitherapie. Dit kan perfect door de huisarts opgevolgd en behandeld worden en dat is ook waar de overheid meer en meer naartoe wilt. Slechts indien de klachten langer dan 6 weken aanwezig zijn of er zijn argumenten voor een geknelde zenuw onder de vorm van uitstraling naar het been, gevoelloosheid, een verlamming of andere alarmsymptomen, is beeldvorming noodzakelijk.

Wanneer u zich dus aanmeldt met rugpijn op de dienst spoedgevallen zonder argumenten voor een geknelde zenuw is het normaal dat er geen beeldvorming van de rug wordt uitgevoerd. Enkel bij rugpijn die langer dan 6 weken aanwezig is of bij argumenten voor een geknelde zenuw zal beeldvorming van de rug worden uitgevoerd onder de vorm van een MRI scan. In zeldzame gevallen is dit zeer urgent (dreigende verlamming, incontinentie) en wordt deze scan onmiddellijk uitgevoerd. In de meeste gevallen wordt echter op relatief korte termijn een afspraak voorzien voor dit onderzoek. Nadien volgt dan een consultatie op de dienst fysische geneeskunde, de pijnkliniek of de dienst neurochirurgie voor verdere behandeling.

Rugproblemen worden namelijk opgevolgd en behandeld door verschillende specialisten of disciplines die onderling samenwerken. Dit heet multidisciplinaire samenwerking.  In ons ziekenhuis hebben we dit AMSU of Antwerp Multidisciplinary Spine Unit (coördinator: Dr. Kris De Smedt) genoemd. Zowel neurochirurgen, fysische geneeskunde en revalidatie-artsen als  pijnspecialisten zijn betrokken bij de behandeling van onze patiënten.

Binnen AMSU zijn ondertussen verschillende projecten opgestart:

Opvang van patiënten met rugproblemen op de Spoedgevallen

zie  brochures

Brochure behandeling lage rug Brochure behandeling nekpijn
1

Bespreking van complexe dossiers

Bij de patienten die zich bij de verschillende specialisten in het ziekenhuis met een rugprobleem aanbieden, kan vaak onmiddellijk een behandeling worden opgestart (bv. rugrevalidatie, infiltratie pijnkliniek, operatie).  Bij complexe rugproblematiek echter, zoals bijvoorbeeld patiënten die reeds meerdere rugingrepen ondergaan hebben, moet het dossier eerst multidisciplinair besproken worden om ervoor te zorgen dat niets over het hoofd wordt gezien en dat elke discipline akkoord is met de voorgestelde behandeling. Daarom organiseren we maandelijks een overleg in de Spine Unit. De disciplines die bij dit overleg betrokken zijn, zijn de diensten Fysische Geneeskunde, Neurochirurgie, Pijnkliniek en de psycholoog, Orthopedie en Neurologie. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt en opgestuurd naar de huisarts.

2

Snel herstel na rugchirurgie

Als uiteindelijk toch een rugoperatie dient te worden uitgevoerd, verloopt dit best in de meest ideale omstandigheden. Vaak gaat een ingreep namelijk gepaard met onzekerheid en angst die door een correcte aanpak sterk verminderd kan worden. Het is ook gekend dat het resultaat van een operatie verbetert en het herstel erna versnelt naarmate de patiënt voor de ingreep beter is ingelicht over wat er staat  te gebeuren. Verder blijkt ook dat deze informatie beter wordt begrepen naarmate ze meer wordt herhaald. Daarom hebben we binnen AMSU het project ‘snel herstel na rugchirurgie’ opgestart. Tijdens een infosessie voor patiënten en hun partners worden alle facetten van een fusie-ingreep en het verloop ervan uitgebreid toegelicht door alle betrokken partijen (chirurg, anesthesist, verpleegkundige, kinesist en revalidatiearts). Kort na de operatie wordt al een afspraak voorzien op de dienst fysische geneeskunde om snel te kunnen starten met de rugschool in aanloop naar rugrevalidatie. We voorzien ook een snellere post-operatieve controle bij de neurochirurg om de wonde te controleren en het herstel op te volgen zodat hij groen licht kan geven voor het starten van de revaldatie.

3