BRAI²N

INTERDISCIPLINARY NEUROMODULATION

LEES MEER

SKULL BASE TEAM

SINT AUGUSTINUS WILRIJK

LEES MEER

NEURO-ONCOLOGIE

SAMENWERKINGEN VOOR BETERE PATIËNTENZORG

LEES MEER

DBS

DEEP BRAIN STIMULATION

LEES MEER

AMSU

ANTWERP MULTIDISCIPLINARY SPINE UNIT

LEES MEER

O-ARM

3D NEURONAVIGATIE MET UITERSTE PRECISIE

LEES MEER

Behandeling | Pijn

Pijnpomp

Pijnpomp

Wanneer pijnmedicatie onder pilvorm wordt ingenomen, komt deze via de maag in de bloedbaan terecht. Vervolgens moet de medicatie echter door een barriere tussen bloed en hersenen passeren om zijn effect in het zenuwstelsel te kunnen uitoefenen. Deze barriere houdt een belangrijke hoeveelheid medicatie tegen waardoor de dosis in pilvorm vaak moet opgedreven worden om voldoende concentratie van het middel te bekomen in het zenuwstelsel. Een alternatieve toedieningsvorm bestaat uit het toedienen van pijnmedicatie rechtstreeks in het vochtcompartiment rondom de hersenen en ruggenmerg (hersenvochtcompartiment). Hierdoor dient slechts een fractie van de concentratie te worden toegediend in vergelijking met de pilvorm. Deze toediening gebeurt via een pompsysteem dat continu medicatie naar het ruggenmergkanaal pompt.

Wie komt in aanmerking?

Door de technologische ontwikkelingen in neurostimulatie kunnen steeds meer patiënten met een gecombineerd rug- en beenpijnprobleem met een neurostimulator geholpen worden. Bij ernstige slijtage van de rug waar rechtstreekse ingreep op de wervelzuil geen kans van slagen heeft en waar alle andere therapieën gefaald hebben, kan als laatste optie soms een pijnpomp overwogen worden.

Pijnpomp achterzijde
Pijnpomp voorzijde
Medicatie pompsysteem

Pijnpompprocedure

Wanneer een patiënt een zenuwpijnsyndroom vertoont dat niet meer beantwoordt aan de klassieke behandelingen en waarbij een pijnpomp procedure veel kans op succes heeft, kan de procedure worden gestart. Aangezien het om een techniek gaat waarbij het gebruikte materiaal (programmeerbare pomp) zeer duur is, eisen de mutualiteiten een strikte naleving van alle voorgeschreven regels om deze kosten terug te betalen. Indien aan alle voorwaarden juist wordt voldaan, zullen de mutualiteiten een volledige terugbetaling voorzien. Voor de patiënt blijft enkel een administratiekost van maximum 150 euro.

  • De eerste voorwaarde is dat de patiënt correct geselecteerd wordt. Dit is de taak van uw behandelend arts of neurochirurg.

  • Ten tweede dient de patiënt te worden gezien door een psychiater en een specialist van de pijnkliniek. Er mogen geen tegenindicaties bestaan voor deze beide artsen. In de pijnkliniek wordt tevens een pijnevaluatieformulier opgesteld.

  • Vervolgens plaatst de neurochirurg tijdens een eerste ingreep een buisje (catheter) in het ruggenmergkanaal, aangesloten op een subcutaan reservoir. Daarna volgt een proefperiode van minstens 4 weken waarbij de pijnmedicatie via een uitwendige pomp naar het inwendig systeem wordt gestuurd. Hiervoor werken we samen met een firma die de pompsystemen aflevert op huurbasis. Tijdens die proefperiode mag de patiënt thuis verblijven onder strikte opvolging van een thuisverpleegkundige en mag hij zijn dagelijkse activiteiten zoveel mogelijk hervatten om de werking van de intrathecale medicatietoediening te testen.

  • Na 4 weken proeflopen wordt de patiënt teruggezien door de collega van de pijnkliniek die samen met de patiënt het effect van de intrathecale toediening van pijnmedicatie beoordeelt aan de hand van een tweede pijnevaluatieformulier. Een pijnvermindering van minstens 50% is de richtlijn om te spreken van een goed effect.

  • Indien er een duidelijk gunstig effect is op de pijnklachten, kan de neurochirurg overgaan tot het plaatsen van een inwendige pijnpomp. Dit volledig inwendig systeem geeft hetzelfde effect op de pijn als de uitwendige proefpomp.

  • Het bijvullen van dergelijk pompsysteem gebeurt gemiddeld om de 2 à 3 maanden via een vuldopje in het midden van de pomp. Dit vuldopje wordt doorheen de huid aangeprikt waarna de rest van het product in de pomp wordt verwijderd en de pomp met nieuw product wordt gevuld. Deze vullingen gebeuren op de raadpleging. Dit gebeurt meestal via de pijnkliniek.