BRAI²N

INTERDISCIPLINARY NEUROMODULATION

LEES MEER

SKULL BASE TEAM

SINT AUGUSTINUS WILRIJK

LEES MEER

NEURO-ONCOLOGIE

SAMENWERKINGEN VOOR BETERE PATIËNTENZORG

LEES MEER

DBS

DEEP BRAIN STIMULATION

LEES MEER

AMSU

ANTWERP MULTIDISCIPLINARY SPINE UNIT

LEES MEER

O-ARM

3D NEURONAVIGATIE MET UITERSTE PRECISIE

LEES MEER

Behandeling | Pijn

Neurostimulatie

Neurostimulatie

Neurostimulatie is een techniek ter behandeling van zenuwpijnklachten waarbij gebruik gemaakt wordt van elektrische impulsen. Deze impulsen worden via een zogenaamde elektrode doorgegeven aan het ruggenmerg of in sommige gevallen aan de hersenen. Door deze stimulatie van bepaalde gebieden van het zenuwstelsel kan een onderdrukking van zenuwpijn worden bekomen.

Wie komt in aanmerking?

De beste kandidaten zijn patiënten die een onbehandelbaar zenuwpijnsyndroom hebben door onherstelbare schade aan een zenuw. Dergelijke schade kan ontstaan door langdurige en vooral ernstige druk op een zenuw bv. door een hernia die ondanks het chirurgisch verwijderen van de druk blijft bestaan. Tot op heden is deze techniek niet aangewezen bij mechanische pijnklachten zoals rugpijn (al dan niet na een ingreep) of bijvoorbeeld pijn na breuken (fracturen).

Neurostimulatie ter hoogte van het ruggenmerg

Neurostimulatieprocedure

Wanneer een patiënt een zenuwpijnsyndroom vertoont dat niet meer beantwoordt aan de klassieke behandelingen en waarbij een neurostimulatieprocedure veel kans op succes heeft, kan de procedure worden gestart. Aangezien het om een techniek gaat waarbij het gebruikte materiaal (elektroden, implanteerbare batterijen) zeer duur is, eist de overheid een strikte naleving van alle voorgeschreven regels om deze kosten terug te betalen. Indien aan alle voorwaarden juist wordt voldaan, zal een volledige terugbetaling worden voorzien. Voor de patiënt blijft enkel een administratiekost van maximum 150 euro. Sinds 1 januari 2018 is een volledig nieuwe procedure bij wet vastgelegd. De volledige aanvraag moet worden gecoördineerd door een MPC (Multidisciplinair PijnCentrum). De aanvraag moet volledig elektronisch gebeuren via het zogenaamd Neuro Pain Platform

 • De eerste voorwaarde is dat de patiënt correct geselecteerd wordt. Dit is de taak van uw behandelend arts of neurochirurg. In dit kader moet de patiënt alle andere realistische alternatieve behandelingen hebben doorlopen. Dit wilt zeggen dat deze patiënten ook steeds door de pijnkliniek gezien, geëvalueerd en behandeld worden. Indien hiermee niet het beoogde resultaat wordt bekomen kan een neurostimulatieprocedure worden opgestart. Hierbij moet het volledig dossier (relevante brieven) worden opgeladen in het Neuro Pain Platform.
 • Ten tweede dient de patiënt te worden gezien door een lid van het MPC die met de ID kaart van de patiënt een login voorziet voor de patiënt die online 3 uitgebreide vragenlijsten zal moeten invullen
 • Vervolgens zal de patiënt 2 psychologische consulten moeten krijgen
 • Indien een positief advies wordt gegeven vanuit het MPC en de psychologische evaluatie kan de proefstimulatie worden gepland
 • Hierbij wordt een planning gemaakt voor het plaatsen onder algemene of lokale verdoving van een elektrode, meestal in het ruggenmergkanaal, waarna een proefperiode van minstens 3 weken volgt. Tijdens die proefperiode mag de patiënt thuis verblijven en zijn dagelijkse activiteiten zoveel mogelijk hervatten om de werking van de neurostimulator te testen
 • Na 3 weken proefstimuleren wordt de patiënt teruggezien door iemand van het MPC die het resultaat van de proefstimulatie invoert in het Neuro Pain Platform en na verloop van tijd toelating krijgt voor definitieve implantatie.
 • Indien er dus een duidelijk gunstig effect is op de pijnklachten kan de neurochirurg overgaan tot het plaatsen van een inwendige batterij (IPG = Internal Pulse Generator). Dit volledig inwendig systeem geeft hetzelfde effect op de pijn als de proefstimulator, maar kan worden aangestuurd via een afstandsbediening (aanzetten, uitzetten, harder of minder hard stimuleren).
 • Nadien kunnen nog bijkomende programmaties worden uitgevoerd om het beste effect op de pijnklachten te bekomen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met onze neurostimulatieverpleegkundige via het Brai²n secretariaat, tel. 03 443 48 70
 • De patiënten moeten een overeenkomst tekenen dat zij elk jaar 2x zullen worden opgevolgd in het MPC.

Voordelen van neurostimulatie

 • In principe is een neurostimulatieprocedure volledig omkeerbaar. Als het resultaat van de proef niet voldoet, kan de elektrode worden verwijderd en is de situatie van de patiënt weer net hetzelfde als voor de proefstimulatie.
 • Verder is er -in tegenstelling tot zware pijnmedicatie- geen gewenning met neurostimulatie. Patiënten blijven dezelfde hoeveelheid stroom gebruiken gedurende jarenlange behandeling.
 • In principe is het mogelijk om alle activiteiten uit te voeren na definitieve implantatie van dergelijk systeem, inclusief sporten, werken etc.

Nadelen van neurostimulatie

 • De neurostimulatieprocedure is vrij uitgebreid en moet nauwgezet worden gevolgd om een terugbetaling van het materiaal te bekomen.
 • Neurostimulatie is een pijnbehandeling. Dit betekent dat aan de oorzaak van de pijn niets meer kan worden gedaan.
 • Er wordt vreemd materiaal in het lichaam geplaatst. Dit materiaal kan infecteren, vooral in de eerste weken na plaatsing. We nemen heel wat maatregelen om infectie te voorkomen, maar wanneer zich toch een infectie voordoet, moet de neurostimulator in de meeste gevallen verwijderd worden.
 • Daarnaast kunnen technische problemen optreden zoals breuk van kabels of verplaatsingen van contactpunten. Dit is eerder zeldzaam.
 • Tenslotte dient de batterij (IPG) van de neurostimulator regelmatig te worden vervangen door middel van een kleine ingreep. Gemiddeld gaat een batterij 3 tot 6 jaar mee afhankelijk van het type batterij en het individueel stroomverbruik.