BRAI²N

INTERDISCIPLINARY NEUROMODULATION

LEES MEER

SKULL BASE TEAM

SINT AUGUSTINUS WILRIJK

LEES MEER

NEURO-ONCOLOGIE

SAMENWERKINGEN VOORBETERE PATIËNTENZORG

LEES MEER

DBS

DEEP BRAIN STIMULATION

LEES MEER

AMSU

ANTWERP MULTIDISCIPLINARYSPINE UNIT

LEES MEER

O-ARM

3D NEURONAVIGATIEMET UITERSTE PRECISIE

LEES MEER

opname

Voor

Opname

Wanneer u uw operatie plant, wordt meteen ook de vooropname geregeld. D.w.z. dat uw kamerkeuze en het tijdstip van opname afgesproken worden. Deze vooropname garandeert niet dat bij uw opname meteen de kamer van uw keuze beschikbaar is, maar u krijgt wel voorrang bij de kamerkeuze én de wachttijd wordt zo voor u beperkt.

Bij het plannen van de ingreep, bespreekt de neurochirurg ook met u welke voorbereidingen moeten getroffen worden:

 • moet u stoppen met bepaalde medicatie of overschakelen op andere (bijv. bloedverdunners)
 • moeten er nog bijkomende onderzoeken of consulten gebeuren (de nodige afspraken worden dan meteen ook gemaakt)
 • in GZA ziekenhuizen moeten alle patiënten die gepland worden voor opname vooraf langsgaan bij de preoperatieve balie. Hier gebeuren de nodige preoperatieve onderzoeken, wordt uw medicatie met u overlopen, heeft u indien nodig een consultatie bij de anesthesist,... Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken op het nummer 03 443 45 46

Op het met u afgesproken tijdstip meldt u zich aan bij de opname in de inkomhal van het ziekenhuis met

 • uw kaartje of papieren van de hospitalisatieverzekering indien u zo een verzekering heeft
 • de CD-Roms of internetcode met de MR- of CT-scanonderzoeken die niet in het ziekenhuis van opname gebeurd zijn
 • alle andere belangrijke onderzoeken en verslagen voor uw ingreep

Op de websites van de ziekenhuizen waar we opereren vindt u meer informatie i.v.m. uw opname. Deze vindt u terug via onderstaande links:

Sint-Augustinus AZ Sint-Jozef Malle

De verpleegafdelingen Neurochirurgie maakten een aantal brochures met zeer specifieke informatie over opname en nazorg voor patiënten die een neurochirurgische ingreep ondergaan. Deze brochures kunt u hier downloaden:

Brochure Microdiscectomie Brochure Lumbale Fusie

Elke dag van uw opname wordt u tijdens de ochtendzaalronde door één van de neurochirurgen bezocht. U krijgt hierbij de mogelijkheid om vragen te stellen, papieren te laten invullen en bijkomende informatie over uw specifieke situatie te krijgen.

Via het verpleegkundig team kan u of uw familie ook een afspraak vragen met één van de behandelende neurochirurgen.

Tijdens

Opname

U krijgt van de verpleegkundige een voorschrijft voor pijnstillers en eventueel andere medicatie mee alsook een hospitalisatieverslag voor uw huisarts.

Indien u thuis nog verpleegkundige of huishoudelijke hulp nodig heeft, wordt dit ook vóór uw ontslag geregeld. Wondhechtingen of -haakjes laat u in principe 10 dagen na de ingreep bij de huisarts verwijderen, tenzij de verpleging iets anders met u afspreekt.

Een vijftal weken na de ingreep komt u op controleraadpleging bij uw behandelend neurochirurg, hiervoor krijgt u een afspraak mee bij ontslag. Tijdens de rit naar huis met de auto is een halfliggende houding de beste.

Na

Nazorg thuis

Adviezen voor de eerste 6 weken na de nekoperatie (dit zijn algemene richtlijnen, bij bepaalde operaties krijgt u specifieke, andere richtlijnen mee)

 • niets tillen of dragen dat zwaarder is dan 5 kg
 • niet langdurig zitten (maximum een half uur)
 • per dag nog 3 tot 4 uur liggen
 • afwisselend liggen, zitten, wandelen
 • autorijden kan na 3 weken
 • fietsen kan na 3 weken
 • zwemmen kan na 4 weken, behalve schoolslag
 • na 2 weken kan licht huishoudelijke werk (strijken, koken, afwassen)
 • geen dingen boven het hoofd heffen
 • nooit buigen maar door de knieën gaan om bv. iets van de grond op te rapen
 • seksuele betrekkingen mogen zolang dit geen pijn veroorzaakt
 • douchen is geen probleem als de wonde dicht is, met een bad wacht u best tot enkele weken na de operatie

LUISTER NAAR UW RUG, NIET OMGEKEERD!

Pijn in rug of been na een rugoperatie:

Het is best mogelijk dat u de eerste dagen tot soms weken na de operatie nog pijn heeft. Dit is op zich niet alarmerend. De wonde heeft tijd nodig om te genezen, daarom mag de rug de eerste weken na de operatie niet teveel belast worden.

Wanneer tijdens de operatie een geknelde zenuw werd vrijgemaakt, kan die na enige tijd beginnen te herstellen. Dit kan gepaard gaan met soms hevige, maar meestal voorbijgaande, zenuwpijnen.

Pijn in arm of nek na een nekoperatie:

Het is best mogelijk dat u de eerste dagen tot soms weken na de operatie nog pijn heeft. Dit is op zich niet alarmerend. De wonde heeft tijd nodig om te genezen, daarom mag de nek de eerste weken na de operatie niet teveel belast worden.

Spierpijn en stijfheid t.h.v. de nek- en schoudergordel is een regelmatig gehoorde klacht na een nekoperatie. Warmte-applicatie (bv. kersenpitkussen) kan verlichting geven.

Wanneer tijdens de operatie een geknelde zenuw werd vrijgemaakt, kan die na enige tijd beginnen te herstellen. Dit kan gepaard gaan met soms hevige, maar meestal voorbijgaande, zenuwpijnen.

Het kan ook zijn dat u gedurende enkele dagen, soms weken, last heeft van moeilijker slikken en heesheid. Ook dit is normaal.

Nuttige telefoonnummers:

Voor eventuele vragen na de operatie in verband met verzorging en revalidatie:

Sint-Augustinus

 • 03 443 35 08
  verpleegafdeling neurochirurgie
  voor vragen omtrent wondzorg e.d.
 • 03 443 38 65
  secretariaat fysiovoor
  afspraak bij de revalidatiearts
 • 03 443 38 30
  rugrevalidatie en nummer van de kinesistvoor vragen ivm revalidatie
 • 03 443 37 71
  secretariaat neurochirurgievoor alle andere vragen

Rugrevalidatie

Indien u in aanmerking komt voor het versnelde revalidatiepogramma krijgt u voor of tijdens de opname een afspraak mee voor een raadpleging op de fysische geneeskunde kort na uw ingreep. Zo kan u al vroeg starten met de rugschool, in aanloop naar de rugrevalidatie. U krijgt dan ook iets vroeger dan gewoonlijk een afspraak voor een post-operatieve controle bij de neurochirurg waarna dan met de eigenlijke rugrevalidatie gestart kan worden.

Als u het gewone hersteltraject volgt, hoeft u nog geen oefeningen te doen of kinesitherapie te volgen. Bij de post-operatieve controle na 5-6 weken bespreekt de neurochirurg met u of en welke revalidatie voor u noodzakelijk is. U krijgt dan meteen de nodige gegevens om een afspraak te maken.

Op de dienst Fysische Geneeskunde in Sint-Augustinus bestaat een speciaal rugrevalidatieprogramma dat u 2 à 3 keer per week kunt volgen.

De eerste 3 weken zijn er voorbereidende oefeningen (stretching, stabilisatieoefeningen, algemene conditieopbouw) in groepjes van 7 of 8 personen. Nadien bestaat de rugrevalidatie uit een oefenprogramma aan speciale toestellen volgens de David Back-methode en rugscholing.

Deze revalidatie gebeurt onder begeleiding van minstens een of twee kinesisten en een ergotherapeute die wekelijks verslag uitbrengen bij uw revalidatiearts (fysiotherapeut)

Het volledige rugrevalidatieprogramma neemt een drietal maanden in beslag.

Nekrevalidatie

Bij de post-operatieve controle na 4-5 weken bespreekt de neurochirurg met u of en welke revalidatie voor u noodzakelijk is. U krijgt dan meteen de nodige gegevens om een afspraak te maken.

Op de dienst Fysische Geneeskunde in Sint-Augustinus bestaat een speciaal nekrevalidatieprogramma dat u 2 à 3 keer per week kunt volgen. Deze revalidatie gebeurt onder begeleiding van minstens een of twee kinesisten en een ergotherapeute die wekelijks verslag uitbrengen bij uw revalidatiearts (fysiotherapeut)

Het volledige rugrevalidatieprogramma neemt een drietal maanden in beslag.